Refusjonsordning turrenn

Postet av Ingrid Disch Løset den 14. Mai 2024

Refusjonsperioden for mosjonsløp i 2023 er fra 13. til 24. november. Finn refusjonsskjema i lenken under (lag en kopi), følg instruksene og send inn til ingrid.disch.loset@norconsult.com ila perioden. NB! Følg innstruksen nøye og send inn en samle-pdf i A4-format som inkluderer alt. Unngå også elektronisk signering av pdf som låser dokumentet for endringer. NOBIL har ikke kapasitet til å bedrive mer kontorarbeid enn nødvendig. 


NOBIL refunderer deler av startkontingent i mosjonskonkurranser. Prosedyrer og regler for dette er ikke kommet over på nye NOBILsider enda, så legger ved et utdrag fra tidligere regler her:


Generelt refunderer NOBIL Sandvika 75 % av startkontigenten for de som deltar i konkurranser og har meldt seg på med klubb "Norconsult BIL". Refusjon skjer gjennom de enkelte gruppene og utføres fortrinnsvis i én bolk etter endt sesong - medlemmer oppfordres derfor til å samle opp sine utlegg. Refusjonsbeløp pr. konkurranse er oppad begrenset til 2000,- kr.

Refusjonsskjema ligger her (last ned lokal kopi før du fyller inn): https://norconsult365.sharepoint.com/sites/nobilsandvika/Shared%20Documents/General
INSTRUKSJONER for refusjonsskjema:
1. Fyll ut alle gule poster
2. Lag en pdf-fil som inkludere alle kvitteringer
3. Send pdf'en til gruppeleder for godkjenning

Veiledende kriterier
1) Fullført konkurranse (i alle fall fullført treningsoppladning for et visst utbytte)
2) Representert "Norconsult BIL" som klubb/lag/team.
3) Fylle inn refusjonsskjema og sende til gruppeleder i refusjonsperioden. Refusjonsperioden er typisk etter sesongslutt, dvs i november slik at det kommer i rett regnskapsår.


Kommentarer

— Guest