Kjetil Bakke

Leder

e-post

Tora Marie Hveem Kjølseth

Nestleder

e-post

Sindre Breimo

Styremedlem

e-post

Marianne Feng

Styremedlem

e-post

Aril Haakonsen

Styremedlem

e-post

Siv Margit Aalrust

Regnskapsfører

e-post

Refusjoner

Generelt refunderer NOBIL Sandvika 75 % av startkontigenten for de som deltar i konkurranser og har meldt seg på med klubb "Norconsult BIL". Refusjon skjer gjennom de enkelte gruppene og utføres fortrinnsvis i én bolk etter endt sesong - medlemmer oppfordres derfor til å samle opp sine utlegg. 

Refusjonsbeløp for individuelle påmeldingsavgifter/startkontingenter er fra 2024 begrenset til kr. 1500,- pr. medlem, pr. gruppe, pr. år. 

Refusjonsskjema ligger her (last ned lokal kopi før du fyller inn): https://norconsult365.sharepoint.com/sites/nobilsandvika/Shared%20Documents/General


INSTRUKSJONER for refusjonsskjema:
1. Fyll ut alle gule poster
2. Lag en pdf-fil som inkludere alle kvitteringer
3. Send pdf'en til gruppeleder for godkjenning
Refusjonsskjemaer godkjennes av gruppeleder (i NOBIL) og sendes per e-post til 997896688@autoinvoice.no for utbetaling.


MERK: Refusjonsskjemaer skal ikke lagres på mapper til Nobil på server av personvernhensyn.

Fakturaadresse

Fakturaer til NOBIL i Sandvika skal sendes til:

Norconsult bedriftsidrettslag i Sandvika

Postboks 626, 1303 Sandvika

Orgnr: 997 896 688


Faktura ønsket sendt til 997896688@autoinvoice.no, på denne måten kommer den rett inn i vårt regnskapssytem.