NOBIL tilbyr en rekke forskjellige aktiviteter for de ansatte, inkludert idretter som fotball, volleyball, løping og sykling, samt andre aktiviteter som fotturer og klatring. Vi oppfordrer også alle ansatte til å komme med nye forslag til aktiviteter som de ønsker å delta i, for å øke interessen og engasjementet for bedriftsidrettslaget. Ved å tilby et bredt spekter av aktiviteter og inkludere de ansattes ideer og forslag, kan vi skape et positivt og helsefremmende miljø på arbeidsplassen.

Medlemskontingenten til NOBIL dekkes av arbeidsgiver. Rutinene er at alle ansatte blir automatisk innmeldt ved start av ansettelsesforholdet, og tilsvarende utmeldt når arbeidsforholdet avsluttes. Det er selvfølgelig ingen plikt for en medarbeider å hverken være medlem eller å delta, de ansatte står fritt til å melde seg ut.

NOBIL er pliktig til å føre et elektronisk medlemsregister. Når du blir meldt inn som medlem ved ansettelse i konsernet, så blir du samtidig registrert i Idrettens Sentrale Databaser. Dette registeret oppdateres jevnlig med offentlige registre og krever at alle norske personer skal være verifisert med fødselsnummer.

Dette medfører at dersom du ikke allerede er registrert i Idrettens Sentral Databaser, så vil du motta en egen e-post fra idretten som ber deg fullføre registreringen (se mer informasjon her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/innmelding-i-norsk-idrett/brukerveiledninger/innmelding/)

Dersom du ikke fullfører denne registreringen, vil du bli automatisk slettet fra registeret og utmeldt av NOBIL. Vi håper du velger å være med på våre aktiviteter.